Spomenik NOB v Litiji

Jože Plečnik, Litija, 1951

Vili Hribar

Spomenik NOB v Litiji je postavljen v spomin 95 padlim borcem in talcem iz Litije, Brega in Podšentjurja. Spomenik je zasnoval arhitekt Jože Plečnik v letih 1950-1951. Postavljen pa je bil leta 1951. Kot zanimivost je Plečnik dejal, da v primeru, da bodo spomenik zgradili in postavili ne računa ničesar, zato so mu v zahvalo na dom v Ljubljano peljali sod (65l.) najboljšega cvička iz Gadove peči. Iz kraškega kamna je kamnosek Jakob iz Vodnikove delavnice izklesal spomenik. Treba pa je poudariti tudi to, da v njegovih načrtih ni bilo štirih rdečih zvezd na vrhu spomenika, zato lahko sklepamo, da so bile dodane kasneje.

Spomenik je izklesan iz kraškega kamna, zasnova spomenika izhaja iz kompozicije Marijinega stebra na Levstikovem trgu v Ljubljani, postavitev vogalnih kamnov pa spominja na Ilirski steber. Na večjem stebru stoji manjši, ki nosi baklo. Na velikem stebru opazimo ̋slovenski ̋ korintski kapitel, na katerem so trnovi venci kot znak mučeništva. Mejniki ob spomeniku so struženi, kot da bi bili leseni. Steber je rustikalno profiliran, na zglajenih poljih opazimo napise.

icon-prev
icon-next