Sodobna arhitektura v Alpah

zapis svetlobe

Špela Sušnik, Petra Zoubek, Bor Zupančič

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Alpska arhitektura se že od nekdaj ravna predvsem po potrebah prebivalcev in nujnosti preživetja. Prvotno vprašanje alpske arhitekture ni vprašanje njene estetike, temveč vprašanje prilagoditve na ekstremne razmere, ki jih postavlja okolje, v katerem ta arhitektura nastaja. Vse arhitekturne rešitve torej izhajajo predvsem iz nujnosti in varčnosti, ne iz estetike.

“Ne zidaj slikovito, prepusti slikovitost zidovom, goram in soncu. Človek, ki se slikovito oblači, ne deluje slikovito, ampak kot pavliha. Kmet se ne oblači slikovito, on je slikovit.” Adolf Loos: Bauen in den Bergen, 1913

koncept

Prenesen pomen tradicionalne gradnje skozi fotografijo.

Tradicionalna gradnja se je od nekdaj ravnala po potrebah prebivalcev oziroma po njihovi nujnosti po preživetju. Posebnosti pokrajinskih območij omejujejo tovrstno gradnjo in jo s tem hkrati izoblikujejo do te mere, ko je v celoti načrtovana in dodelana. Tradicionalna gradnja je skozai čas doživela spremembe. Te so prišle z novimi materiali in omogočnim boljšim dostopom do lokacij – lahko govorimo o sodobni arhitekturi. Sprva je narava tista, ki kroji usodo arhitekture. Je v svojem ravnovesju, nato pa jo človek začne oblikovati drugače in jo začne spreminjati.

Izdelek

Tema: spreminjanje

Trije kolaži fotografij zajemajo bistvene lastnosti tradicionalne gradnje: tipologijo skozi fasado, materialnost in atmosfero. S polaganjem transparentnih printov prikažemo spreminjanje začetne tradicionalne gradnje skozi prelomna časovna obdobja: Kolaži tako spreminjajo svojo obliko, na neki točki pa njihova oblika izgine, se izniči.

#nove ruralne tipologije #revitalizacija, reanimacija podeželja #trajnostna arhitektura

icon-prev
icon-next