Analiza otoka Rab in Kamporskega polja

Luka Simičić, Manca Košir, Žan Ketiš

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Z namenom ohranitve, zaščite, razvoja in koriščenja potenciala danega prostora ter nenazadnje celostnega karakterja »doline med dvema zalivoma« smo v območje obravnave projekta pri seminarju vzeli celo Kamporsko polje. Kot njegove glavne karakteristike smo prepoznali tri nenavadne povezave med močvirnato naravo in zelenima vzpetinama, zgodovinskim pečatom koncentracijskega taborišča, ki je med drugo svetovno vojno stal na lokaciji in razpršeno gradnjo ob lokalni cesti, skupaj z naključnimi črno-grajenimi in neuglednimi objekti na različnih točkah polja in naselja. Močni programi, ki so že prisotni, so psihiatrična bolnišnica (zasnovana v okviru prej omenjenega taborišča), osnovna šola za razredno stopnjo, marina s počitniškim naseljem na sever-zahodu in samostan Sv. Eufemije na jugo-vzhodu. Povzeto in nekoliko posplošeno, glavne dejavnosti območja so turistična, hospitalna in izobraževalna dejavnost. Po pregledu katastrskih načrtov in predvidenega razvoja območja smo prejeli dve ključni informaciji: Kamporsko polje ima zelo dobro rodovitna tla, predvidena za agrarno dejavnost, toda ob tem prostorski načrt v prihajajočem obdobju predvideva legalizacijo črnih gradenj na območju in preureditev OPN-ja, ki bi na lokaciji omogočil nakup zazidljivih parcel, s čimer bi ne le uničili naravno biodiverziteto, temveč razvrednotili tudi arhitekturni kot zgodovinski pomen in spomin lokacije in Ravnikarjevega spominskega kompleksa. Z raziskovanjem obstoječega programa in podanih informaciji glede območja smo zasnovali jasen koncept, ki povezuje in rešuje problematiko prostora: zasaditev nasada oljk in granatnih jabolk na celotnem območju, ki v svoje delovanje vključi lokalno prebivalstvo, bolnike psihiatrične bolnišnice, osnovnošolce in hkrati spodbudi razvoj ekoturizma na Rabu. Z raziskovanjem smo prišli do končnega predloga – zasaditev oljčnega nasada, mešanega z nasadom drevesa granatnega jabolka. Pozicija psihiatrične bolnišnice se obrži in se vključi v urbanizem. Skozi nasad prav tako poteka pot “centra za obiskovalce” in nastanitve eko-turizma (majhne enote, ki sobivajo z naravo). Glede na razvoj območja se predvidi tudi nov izobraževalno-športni center, ki omogoči osnovni šoli, ki ima trenutno le razredno stopnjo, širitev v devetletni program. 

#trajnostni urbanizem#krožno gospodarstvo#mesto in zelene površine

icon-prev
icon-next