Tobačna med urbanim in zelenjem

Jana Tomičič

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Pri zasnovi koncepta in urejanja kompelksa stare Tobačne tovarne mi je bilo pomembno, da ohranim celotno območje in obdržim objekte dediščine, ki imajo nedvomno pomembno kulturno vrednost. Območje sem razdelila na stanovanjsko na Z in S delu ter poslovnim delom na J, ob prometni Tržaški cesti in vse do polovice območja na Z. Ob obstoječe objekte, po ideji koncepta prenovljene objekte Tobačne, sem sam umestila naslednje stanovanjske tipologije: osnovni blok, stolpič (največja etažnost P+5). posebno vlog imata dva vhodna steklena paviljona (P), ki s transparenco poudarjata mogočni objekt Tobačne v ozadju. Novo vstavljene ulice na območje se povezujejo z robnimi potezami: Bleiwaisovo ter Oražnovo. Vsi novi objekti sledijo ideji postavitve na zeleno površino. Območje okrog objekta Tobačne je tudi ozelenjeno in deluje kot »tepih« za mogočno historično stavbo. Zelenje se stopnjuje od bolj tlakovanih odprtih površin ob Tržaški cesti z vedno več zelenih površin v smeri železnice. Svečanost, simetrijo in kompozicijo vhoda poudarjata steklena paviljona ob vhodu v kompleks.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next