Kolektivna preproga

Lana Oblak

mentor/-ica: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent/-ka: Miha Munda

Izhodišča tematika projekta je nadgradnja stanovanjskega naselja Murgle z novim principom gradnje, ki omogoča bolj strnjen način pozidave od murgelske. Stanovanjska tipologija »tepiha v treh etažah« je oblikovana z zlaganjem modulov oziroma enot, najprej v manjšo sestavljivo tipologijo, stanovanjski grozd, ki je nato sestavljiv v večjo stanovanjsko tipologijo. Vsak stanovanjski grozd omogoča kar največji delež osvetljenosti vsake enote z naravno svetlobo iz minimalno ene stranice. Z zlaganjem več podobnih stanovanjskih grozdov v celoto se oblikuje reliefna stavbna stanovanjska površina z vmesnimi manjšimi atriji, ki so skupni sostanovalcem ožjega območja, in večjimi atriji, ki nastanejo z odvzemanjem posameznih grozdov in predstavljajo osrednje vstopne točke. Posamezne stanovanjske enote so zasnovane tako, da je v tleh umeščeno premično pohištvo. To omogoča, da se lahko nek del tlorisne površine tekom dneva transformira in tako uporablja na različne načine

#nove stanovanjske tipologije #stanovanjska soseska #sobivanje

icon-prev
icon-next