Center mladinske kulture

Nataša Erjavec, Anja Flerin

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Obravnavano območje je med Kocbekovo cesto in reko Dreto, preko brvi ima peš povezavo do središča mesta. Na lokaciji so trije obstoječi objekti, opuščena gostilna, skedenj, ohranitev katerega je pomembna za identiteto mesta, in individualna hiša z delavnico v pritličju. Objekte prenoviva in poveževa s toplo povezavo. Kjer je nekoč stalo pokrito balinišče zasnujeva nov objekt. Pri umestitvi objekta sva sledili ulični liniji Kocbekove ceste, s čimer sva hkrati tudi zamejili najino lokacijo. Na podlagi analize širše situacije sva obliko objekta prilagodili obliki in velikosti že obstoječih hiš ter analizi pogledov na največjo cerkev v Sloveniji.
Zunanji prostori so po obliki in velikosti skladni z zasnovanimi objekti. Zasnovani so kot štirje manjši trgi, ki po programih dopolnjujejo umeščene stavbe. Prvi in najpomembnejši je vhodni trg, skozi katerega vstopimo na lokacijo. Sledijo zunanji vrt gostilne, ki povezuje obe gostilni in ustvarja intimo prostora, dvorišče pred Centrom mladinske kulture, namenjen obiskovalcem centra, ter gospodarsko dvorišče – manjši povezovalni trg pred skednjem, v katerem se nahaja kuhinja. Pomembna je tudi povezava ob Dreti, ter brv, ki vodi čez reko in služi kot peš povezava do središča mesta.

#stavbe za turizem #stavbe mešane rabe #vas #trg

icon-prev
icon-next