Velikan 1

Tina Ražem

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Univerza v Ljubljani proizvaja študente kot prefabricirane / tipske elemente, študiranje postaja vse bolj monotono, način poučevanja pa se ni bistveno spremenil že 100 let. Na trgu so iskani prilagodljivi delavci, ki poznajo poleg svojega tudi druga področja, kar sedanji sistem študija ne omogoča. Univerza potrebuje tudi prostorsko spremembo in sicer dinamično komponento, ki ne bo statična megastruktura temveč veriga manjših enot. Posamezne enote povezujejo študente različnih strok le kadar so lahko dostopne in delujejo kot celota. Komponenta, ki bi s povezovanjem vnesla v sistem dinamiko je t.i. »Velikan«. Velikan je najvišji objekt svojega območja, v katerega so umeščene skupne vsebine okoliških fakultet. Njegov namen je vzpostavitev povezav tako znotraj posameznega območja kot z okolico, obenem pa tudi reševanje morebitne prostorske stiske fakultet. Zato so v Velikanu predvideni prostori za študijske in obštudijske dejavnosti ter postajališče javnega prometa – žičnice, ki povezuje Velikane ločeno od ostalega prometa v mestu. Velikan 1 je zaradi lokacije namenjen umetniškim in družboslovnim fakultetam, zasnovan pa kot interpretacija reševanja prostorske krize Univerze v Ljubljani, saj so členjenost in posamezne oblike prilagojeni neposredni okolici. Arhitekturna zasnova kot skupek različnih tipologij je hkrati edina realnost idealnega koncepta delovanja univerze.

#univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next