Za eno noč – študentska hiša za kratkotrajno bivanje in učenje

Jan Verhovšek

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Skoraj petino ljubljanske študentske populacije predstavljajo študentje vozači. To so mladi, ki se dnevno vozijo v kraj študija, saj se zaradi primanjkljaja študentskih sob ter visokih cen raje odločijo za bivanje pri starših izven Ljubljane.

Kako opravičiti dolgotrajne prevoze? Kam v času prostih ur med obveznostmi? Kje so prostori zadrževanja in skupnega dela? So zgodnja/pozna predavanja smiselna? Študenti vozači se s temi vprašanji srečujejo dnevno in odpirajo problematiko kakovosti študija, socialne povezanosti med vrstniki in samostojnosti.

Projekt Za eno noč raziskuje alternativno, kratkotrajno obliko študentskega bivanja za omilitev te problematike. Rešitev predlaga stavbo za priložnostno bivanje glede na potrebe in časovne stiske študenta. Programsko združuje namestitve, prostore za študij, prehranjevanje, druženje in šport. Spalne “kapsule” omogočajo bivanje za določen, kratek čas npr. v času izpitnih konic ali drugih dogodkov, ki bogatijo študijsko življenje. Poleg “kapsul” so v stavbi tudi študijske sobe in javna kuhinja, ki študentom ponudijo možnost učenja in preživljanje časa v urah med študijskimi obveznostmi oz. čakanjem na prevoz.

Stavba je umeščena na rob mestnega središča v bližino železniške postaje za hitro prehajanje vozačev. Hkrati obroblja nov mestni park – Kolopark. Parkovna okolica narekuje dvig stavbe nad tla in prehod zelenja preko pritličja v Tivoli in center mesta. Stavba tako stoji na jedrih in skupaj z zelenimi terasami nadaljuje potezo parkovne ureditve.

#nove stanovanjske tipologije #parki in druge zelene površine #trajnostna mobilnost

icon-prev
icon-next