SKP

Razvojna strategija Solčavskega

Jaša Belušič

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Naloga Razvojna strategija solčavskega analizira in predlaga nove rešitve na območju občine Solčava v kontekstu gospodarstva, ki zajema turistično ponudbo in gospodarjenje v kmetijstvu in gozdarstvu. Turizem kot gospodarska dejavnost, v katero se vključuje širok krog dejavnosti postaja način življenja. Kmetije na Solčavskem poleg obrtne dejavnosti generirajo veliko avtohtonega znanja in ponudbe, ki je neenakomerno razpršeno. Kmetije so pogoj za razvoj, ter hkrati vir dejavnosti v smislu gospodarstva v regiji.

Novi predlagani posegi ob in na reki Savinji se vključujejo v kontekst zadrževanja materije v regiji. Vodilna misel pri snovanje koncepta je splavarjenje na reki Savinji. Znanje o gradnji splava, ki izhaja iz Zgornje Savinjske doline, me je privedlo do iskanja in posledično navedbe primerov prenosa vzorcev s predmetov splavarske kulturne dediščine v oblikovanje prostora. Z izbiro različnih lokacij in njihovih specifik, sem poskušal s stikom vode obravnavati različne programe in posege v rečni prostor. Gradnik prostora postane en element za vsako lokacijo posebej. Stari preoblikovani vzorci puščajo v novi obliki svobodo prostorski interpretaciji, čeprav je ob njihovem vizualnem učinku možno zaznati tudi odsev preteklosti. Sem mnenja, da oblikoven prijem pri katerem preoblikujem že znane tesarske predmete in iščem vzorce, ki so se pojavljali pri delu tesarjev s surovim ali obdelanim lesom – tesan in rezan splav. Na tak način nastane kopališče na Savinji v Logarski dolini. Z enakim principom obdelave lesa snujem leseno ploščad na bregu Savinje za potrebe ribolova ali pa zgolj počitka v naravi.

Z enakim pristopom je bil postavljen koncept ureditev nabrežja v Solčavi, kjer motiv naplavin in splavljenja lesa – hlodov po reki ustvarim živo strukturo kamna in lesa. Materija, katera je bila povezana že v naravi se zopet združi. Ureditev poti do izvora Kisle (železne) vode na višjem predelu Solčavske panoramske poti koncipiram po istem principu elementarnosti. Narava – drevo – rast – pot. Hlod drevesa, ki ni uporabljen oz. namenjen predelavi ali obdelavi, še enkrat postane del narave, hkrati pa gradnik poti. Vertikalno postavljen se združi z gozdnimi tlemi in gradi živo strukturo poti do izvira kisle vode.

#revitalizacija, reanimacija podeželja #gozdarstvo, lesarstvo #krožno gospodarstvo

icon-prev
icon-next