Dešman

mentor: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

asistentka: Vlatka Ljubanović, u.d.i.a 

demonstratorki: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

gostujoči kritik: Blaž Budja, u.d.i.a.

Socializacija bika

Gornji Grad je v razvoju zaustavljen kraj. Zastal je v ekonomskem, turističnem, socialnem, in zato tudi v prostorskem razvoju. Potencial za preobrat se lahko generira skozi oživitev gospodarske aktivnosti, pri tem so tri temeljne usmeritve:

– les, gozdarstvo, lesna industrija in izobraževanje,

– izletniški, termalni, verski turizem, turizem na kmetiji in v gozdu, samooskrba, kultura,

– posebne družbene skupine, starejšimi (doma za starejše občane in varovana stanovanja) potencial je v posebnih bivalnih skupnostih, medgeneracijskih oblikah bivanja in spremljevalnih aktivnostih.

Študenti so skozi projekte razmišljali o aktivaciji potencialov kraja s pomočjo arhitekture ter o arhitekturnih konceptih za skupnostno bivanje.

Vzidave v Ljubljani

Renzo Piano je dejal, da je arhitekt zjutraj pesnik, dopoldne znanstvenik, popoldne humanist in zvečer graditelj. Študenti/ke v svojem prvem projektu doživijo ta dan arhitekture z nalogo vzidave hiše za izbranega naročnika/naročnico v Ljubljani. Dvomi, ki jih ob tem doživljamo, preden sprejmemo odločitve o projektu, so neprecenljivi.

Koprski optimizem

Stavba blagovnih rezerv stoji na meji med historičnim mestnim jedrom Kopra, luko in morjem. Študenti se ukvarjajo s prenovo objekta ob predpostavki, da objekt izločimo iz pomerija luke in ga priključimo mestu. Koper je mesto eskaliranih prostorskih nasprotij, generično mesto par exellence. Kakšna arhitekturna terapija je sploh še mogoča?

Projekt je nastal na pobudo Avtomatik Delovišča (Boštjan Bugarič in Mateja Filipič) in v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo – BF (prof. Davorin Gazvoda in študenti)

Analiza

dela študentov
Center mladinske kulture

Nataša Erjavec, Anja Flerin

Center mladinske kulture
Koprski optimizem – Urbani vrt Kopra

Gregor Gašperšič, Matija Goljar, Ema Hrabrić

Koprski optimizem - Urbani vrt Kopra
Hiša most

Janez Flerin

Hiša most
Koprski optimizem  -Koprsko stopnišče

Ana Florjanovič, Helena Kajzer, Zala Novak

Koprski optimizem - Koprsko stopnišče
Hiša med vrtovi in nabrežjem

Anamarija Gole

Hiša med vrtovi in nabrežjem
Stanovanjsko naselje Prekštan

Barbara Gregorič, Davor Žebovec

Stanovanjsko naselje Prekštan
Revitalizacija kmetije v Novi Štifti

Filip Gorgiev, Alan Ferizović

Revitalizacija kmetije v Novi Štifti
Knjižnica in kulturni dom pred katedralo

Amina Emušić, Oskar Divjak

Knjižnica in kulturni dom pred katedralo
Migrantski center Bočna – Živi in delaj

Lidija Pranjić, Juš Dolenc

Migrantski center Bočna - Živi in delaj
Stanovanjska pozidava Spodnji trg

Mia Jelaska, Iva Živković

Stanovanjska pozidava Spodnji trg
Hiša med ulicama

Klara Gorenak

Hiša med ulicama
Ureditev vstopnega trga ob katedrali

Nejc Levstek

Ureditev vstopnega trga ob katedrali
Hiša ob reki

Gašper Grebenšek

Hiša ob reki
Kmetijska zadruga občine Gornji Grad

Nina Stane

Kmetijska zadruga občine Gornji Grad
Športni kompleks Šokat

Nina Brložnik, Lucija Lisjak

Športni kompleks Šokat
Koprski optimizem – Pod arkadami

Metka Janko, Nina Jedlovčnik, Tadeja Koščak

Koprski optimizem - Pod arkadami
Hiša ob zahodnih vratih

Shani Noah Grulja

Hiša ob zahodnih vratih
Stanovanjska zazidava Tlaka

Urban Oman

Stanovanjska zazidava Tlaka
Hiša dveh osi

Gaja Golja

Hiša dveh osi
Dijaški dom Gornji Grad

Valentina Fojkar

Dijaški dom Gornji Grad
Srednješolski center Gornji Grad

Valeria Peteh

Srednješolski center Gornji Grad
Gasilski dom in muzej gasilstva

Vanesa Garpova, Sofija Gligorova

Gasilski dom in muzej gasilstva