Med vasjo in trtami

Laura Trobec

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Volumni, ki lebdijo nad pokrajino Goričkega so na koncu vasi. Tu se vas zliva v trg, ki ga zaključujem s svojo intervencijo. S trga se stekajo tri poti in nova, ki te vodi preko kleti ali skozi objekt proizvodnje, kjer lahko sledimo procesu izdelave vina, do trt. Objekt je zasnovan kot lahek strukturiran ovoj, njegova osnovna enota je dolga linija, ki postane vertikalna in horizontalna konstrukcija in se s prečnimi stenami znotraj ter komunikacijo zunaj poveže v konstrukcijsko celoto. Volumnu so ločeni programsko na bivalni, reprezentativni ter na objekt proizvodnje, spodaj v zemlji, pa so povezani preko kleti. Struktura ovoja pušča vetru svojo pot, svetlobi priložnost, da se prebije preko goste strukture in riše svoje sence v notranjosti objekta. Slutnja o dogajanju znotraj volumnov, ki nas prešine, ko stojimo zunaj pa je tista, ki objekt močneje poveže z okolico.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #kulturna krajina #vinska klet #vinogradništvo

icon-prev
icon-next