Hiša 3 v 1

Aljaž Banko

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

Posamezno nadstropje stavbe lahko sestavljajo eno, dve ali tri stanovanjske enote, kar omogoča prilagodjlivost stanovanjskih enot v različnih življenskih obdobjih uporabnikov. Namesto garaže za avtomobile je urejeno območje za privez čolnov.

#prilagodljivost v arhitekturi #voda in mesto #stanovanjska gradnja

icon-prev
icon-next