Botanika oblakov

Filip Drobnič

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Stanovanje je postavljeno na obstoječem bloku arhitekta Ilije Arnautovića. Stopničasto struktura, ki zaključuje kompozicijo v vertikalni smeri poskušam izkoristiti za zasnovo bivalne enote. Poleg osnovnih izhodiščnih pogojev sem ideje iskal v naravi in ciklu življenja. Se pravi od same celice dalje. Na tak način vsebuje nekakšen red, ki je vzet iz narave. S to mislijo sem poskušal oblikovati organsko, naravnano stanovanje, vendar z vzpostavljenim redom in funkcionalnostjo. To je vodilo do postavitve podobnih si kubusov geometričnih organskih oblik. Kubusi so odrezani na notranjo stran po diagonali. Tako je ustvarjena nekakšna geometrijsko organska forma, ki vzpostavlja dialog s prvotno idejo.
Kubusi so višji kot medprostor. Tako dobimo efekt razsvetljenja ko človek prehaja med tema dvema prostoroma. Prav tako lahko govorimo o nekakšnem kontrastu svetlobe, saj je v medprostoru prisotna difuzna svetloba. Tako je prostor še vedno dovolj osvetljen za človeka in tudi za same rastline. Hkrati pripomore h kontrastu prostorov. Strehe kubusov so z namenom nagnjene navzdol in obrnjene navznoter. Odločitev izvira iz ideje večje samozadostnosti rastlin. Poteza omogoča neposreden dotok vode ob deževju. Voda tako steče po strehi navzdol na terase.
Rastline potrebujejo tudi veliko svetlobe, prav tako kot človek. Zato so zidovi v vseh zaprtih in pol zaprtih prostorih postavljeni tako, da pride v prostor čim več svetlobe skozi celoten dan, ob tem pa okviri odprtin usmerjajo poglede znotraj kubusov. Med njimi pa se ustvarja prostor. Ta prostor se ovija okoli njih. Prav te vmesni prostori so zagotovilo, da stanovanje živi, diha, uspeva, tako kot pri celici. Medprostor je iz tega razloga namenjen bolj socialnemu življenju. Nazadnje se tvorijo še zunanji prostori, to so balkoni oz. terase, ki so namenjene botaniki. Tam lahko botanika ureja svoje vrtove.

#nove stanovanjske tipologije #stanovanjska soseska #sobivanje

icon-prev
icon-next