Soseska za mlade družine Izola

Alenka Bratec, Dylan Gubbels, Luka Jereb, Lara Zalokar, Nik Žagar

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Sosesko Kredo smo zasnovali za potrebe mladih družin. Specifiko lokacije predstavlja razgiban teren. Naš koncept vključuje tri območja pozidave, ki bi jih povezoval zeleni pas, minimalne prometne površine in pešpot, ki se priključuje na rekreativno pot Parenzana. Končna stavbna tipologija izhaja iz klasičnih tipologij vrstnih hiš in vilablokov, ki se na območju izmenjujeta glede na potrebe terena in ustvarjata dinamično razporeditev in poglede. Usmerjenost objektov je določena glede na poglede proti morju ali urbanim zelenim površinam, s čimer se ustvarjajo kvalitetni življenjski prostori. Med grajenimi objekti se pojavljajo urejene zelene in tlakovane površine, ki so namenjene druženju stanovalcev, igri otrok in dostopu. Na zahodnem koncu je travnato nogometno igrišče, obdano s tekaško stezo. Dodatno otroško igrišče se nahaja med vilabloki, kjer smo ustvarili trg z razgledno točko. V središču zasnove rešitev predvidi večnamenske objekte s trgovino, kavarno, skupnostnimi prostori in vrtcem, ki zadostuje potrebam lokacije. Obe stavbi na območju trga sta zaradi strmega terena vkopani v pobočje. Pri zasnovi vrtca je ozelenjena streha izkoriščena za potrebe zunanjega igrišča. Programe povezuje trg z zelenimi površinami in vodnim elementom, ki je bil na lokaciji že prehodno prisoten.

#stanovanjska gradnja #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #medgeneracijsko bivanje

icon-prev
icon-next