Soseska treh značajev

Anja Ahac, Anja Simčič

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Na severu območje omejuje cesta, na jugu pa Kamniška Bistrica. Mikrososeska se deli na tri stavbne kareje, ki so med seboj povezani s tremi vzdolžnimi ulicami ter več prečnimi potmi. Zasnova ohranja dve obstoječi stavbi, ki zaznamujeta osrednji kare. Nove stanovanjske stavbe z javnimi pritličji se zgledujejo po tipični zasnovi kamniških mestnih stavb, ki jih sestavljata poudarjen ulični in nanj prečni manjši dvoriščni stavbni volumen z vrtom. V zasnovi kareja so tako manjši samostojni volumni v pritličju namenjeni različnim nestanovanjskim programom. Od večjega dela stavbe se ločijo tudi z drugače oblikovano, bolj transparentno fasado. Ganki, ki so orientirani v notranjost kareja, so namenjeni dostopom do stanovanj ter druženju stanovalcev. Delujejo kot mikro ulice pod streho. Pritličja manjših volumnov pokrivajo arkade, ki nakazujejo vhode. Intimne drobno členjene zelene površine z nizkim grmičevjem se nahajajo v notranjosti karejev. Večje zelene površine se nahajajo ob reki in so namenjene vsem meščanom. Z nasprotnim bregom mikrososesko povezuje brv, ki se na nasprotni strani navezuje na obstoječo ulično mrežo.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Ulica pod streho ~ Detajl / 03
Ozko = bolj osvetljeno ~ Stavbe.2 / 16
Javno – zasebno ~ Mesto.2 / 20

#stanovanjska soseska #stavbe mešane rabe #parki in druge zelene površine

icon-prev
icon-next