Mèšterske delavnice

Vesna Šketa

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Pristava je del ulice, ki se najraje spreminja. Včasih je tu stala šola, kasneje trgovina, delavnica. Če si predstavljamo s kakšno živahnostjo je zaključevala ulico v prejšnjih letih, pa je to danes tih in izpraznjen prostor. Ulica teče po grebenu hriba. Hiše roba ulice imajo priložnost ustvarjanja dostopov, medprostorov, s katerimi ulica pridobi sekvence pogeldov prek pokrajine. Pristava je kolaž. Njena fasada in sobe so polne sprememb. Najstarejši del je pritličje. Zaščitim ga in ga pokrijem z novo streho. Sprehod čez Pristavo se odvije preko dolgega obstoječega hodnika. Vodi mimo ateljejev in delavnic. Na njem se sušijo zelišča. Ko prečkaš odprt prehodni prostor, se ustaviš ob glineni peči. Na poti skozi Pristavo se učiš. Sprehod zaključiš s knjižnico, kjer se pogled odpre v gozdič.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #prenova #dediščina #skupnost #medgeneracijsko povezovanje

icon-prev
icon-next