Bivanje nad P+R

Simona Nikolovska

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

P+R sistemi so parkirišča, ki so v svojem delovanju tesno povezana s sistemom javnega prevoza. V Ljubljani trenutno obstaja pet dokončanih parkirišč P+R ter eno v izgradnji. To so površine, ki se skladno s svojo funkcijo uporabljajo le občasno in zavzemajo velike površine. Podnevi so polna, ponoči pa popolnoma prazna. Ena izmed definicij pravi, da je P+R mesto, kjer se uporabniki z osebnimi avtomobili ali kolesom pripeljejo do postajališča oziroma postaje JPP ali čakalnega mesta za skupno rabo avtomobila, tam svoj avtomobil ali kolo parkirajo na zato predvidenem mestu ter nato svojo pot nadaljujejo s sredstvom JPP ali skupaj z drugimi potniki. Cilj takšnih parkirišč je zmanjšanje prometa in s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja. Glavno vodilo projekta je ponovna uporaba površin, ki imajo potencial, vendar ga ne izkoriščajo. Projekt predlaga reorganizacijo parkirišča na pasove in sicer: cesta, parkirni prostori in zelenje oz. komunikacije. Stanovanja so nad parkirišča dvignjena s skeletno betonsko konstrukcijo. Na tej konstrukciji so oblikovane lebdeče stanovanjske ploščice z razgibanimi strehami, ki omogočajo zadostno osvetlitev z naravno svetlobo. Med njimi se pojavljajo zelene površine preko katerih je omogočen vstop na zunajni gank, ki služi dostopu do stanovanj. Vhod v stanovanje je vedno organiziran preko servisnega dela v dnevni sobi. Dnevna soba je transparentna in osvetljena hkrati s severno in južno svetlobo. Spalni prostori so nanizani okoli atrija, ki služi kot osvetljevanje in naravno prezračevanje garaže. Stanovanja so organizirana tako, da omogočajo pogoje za normalno bivanje v različnih življenskih obdobjih. Ljudje ne potrebujemo večjih stanovanj, ampak bolj uporabne rešitve razpoložljivega stanovanjskega prostora.

#cenovno dostopna stanovanja #sobivanje #stanovanjska politika

icon-prev
icon-next