Intermodalna galerija

Jakob Marčič

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Postaja v Škofji Loki je umeščena na obrobje, med Frankovo naselje in naselje Trato. Tu se je razvila prav zaradi ugodne industrijske lokacije, kar je vidno še danes, saj ima Frankovo naselje močno obrtno-industrijsko cono, kar spalnemu naselju daje še drugačen značaj. Postaja služi tudi velikemu zaledju škofje loke. Do centra mesta jo povezuje redna avtobusna linija. Skozi njo dnevno potuje okoli 1000 potnikov.
Sedanja postaja je tipični primer podeželske postaje iz 19. stol. V današnjem času, ta ne izpolnjuje več vseh nalog. Deluje le kot čakalnica, ne povezuje se z mestom in prebivalcem ne nudi kakovostnega prostora, zato je tudi večino časa prazna, kar ni trajnostno. Zato sem se odločil, da v okviru projekta zagotovim podhod in podvoz za promet med Trato in Frankovim naseljem. V območju postaje trenutno primanjkuje parkirnih prostorov, te nameravam zagotoviti s podzemno garažno hišo, ki bi delno segala tudi pod glavno cesto, za večjo kapaciteto. Vendar se zavedam, da bo potreba po parkirnih hišah v trajnostni prihodnosti z večjo uporabo javnega prevoza, kolesa, hoje ter carsharinga močno upadla. Zato je pomembno, da bo imela parkirna hiša prostorski potencial, da se jo v prihodnosti preuredi v uporaben prostor občanov. Hiša bi skozi svojo zasnovo, koristila čim več naravnih virov svetlobe in toplote.
S tem projektom bi občani prejeli večjo povezanost med naselji. Nova postaja bi služila novi, trajnostni prihodnosti železniškega prometa. Hiša se z osnovnimi kvalitetami atrijev lahko po zmanjšanju potrebe po parkiranju spremeni v koristen in živahen prostor skupnosti. Z izkoriščanjem naravnih danosti pa zmanjšuje porabo energije in veča kvaliteto prostora.

#infrastrukturne stavbe in objekti #stavbe za kulturo in prireditve #hibrid

icon-prev
icon-next