Odstiranje slojev

Elija Štader

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Grad Grad že stoletja zajetno drema na Goričkem. Potopljen je v gozd in praktično neviden iz okoliških gričev, kljub temu, da je največji grad na Slovenskem. Velika krožna zasnova v sebi skriva 365 sob, ki razkrivajo stoletja bogate zgodovine. Prav na tej zgodovini sloni moj projekt. Osnovni cilj je bil predstaviti vso zgodovino gradu, ne glede na to ali je ta zgodovina prijetna, velja za lepo ali ne. Zgodovinjenje bi predstavil tudi v kontekstu programa nove Akademije za restavratorstvo, s čimer bi duh ohranjanja zgodovine prepletel z novim življenjem gradu. Program sem razdelil v štiri sklope: v foyer, ki deluje kot vstopna točka, v izobraževalni del s predavalnicami in učilnicami, v delavnice za restavratorje in v krožno galerijo, ki teče skoz celotno nadstropje gradu. Galerija je javni prostor, odprt za vse obiskovalce. Galerija odstira vse sloje gradu. Od starih mogočnih kamnitih zidov, opečnatih obokov, lesenih nosilnih tramov, do sodobnih stihijskih elementov gradu, kot so novi opečnati zidovi, betonske medetažne plošče in zastekljena stopnišča. V teh prostorih pa prostor ostaja prost, odprt za različne razstave in dogodke. Od prikazov baročnega sijaja in preobilja gradu in sodobnih umetniških razstav, do razstav povezanih z ohranjanjem kulture in krajine Goričkega.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #grad #prenova #dediščina #samooskrba

icon-prev
icon-next