Urbano vrtnarstvo

trajnostna tehnika

študentki:
Lea Ema Dolenc

Živa Kandorfer

Vzreja in gojenje povrtnin sadja v okviru čim bolj številnih in raznolikih razpoložljivih zelenih površin v mestnem okolju (opuščene zelenice, terase stavb, ravne strehe, degradirana “siva” območja). Obravnavan del Most v Ljubljani s svojo morfologijo in programskimi sklopi stavb nudi velik potencial za sodobne principe urbanega vrtnarstva, ki poleg osnovne funkcije dopolnjuje infrastrukturne objekte in nadgrajuje javne odprte površine.

icon-prev
icon-next