Velikan 2

Melani Peer

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Statična Univerza v Ljubljani proizvaja študente kot prefabricirane elemente in tako ustvarja ponavljajoč ter zastarel kader. Univerza zato potrebuje spremembo, ki ne bo mega struktura temveč veriga manjših enot. Krepitev medsebojnega sodelovanja članic je dosežena, ko postavimo v okolje element, ki vzpostavi te povezave. Velikan, kot element, ki bi omogočil sodelovanje fakultet, je najvišji objekt svojega območja. Cilj takega objekta je vzpostavitev povezav in ob tem reševanje prostorske stiske fakultet tako, da so vanj umeščene skupne vsebine. Zato se mora nahajati v neposredni bližini fakultet. Da pa ne bi ob zgoščevanju fakultet nastal kampus, je potrebno ustvariti več Velikanov in s tem več območij, v katerih se univerza zgosti in tako Ljubljana zares postane univerzitetno mesto, s čimer se ponaša že 100 let. Univerza trenutno gradi stavbe, ki so namenjene izključno študijskim dejavnostim in točno določeni skupini ljudi, medtem ko se v velikanu pojavijo tudi prostori za obštudijske dejavnosti, ki omogočajo in spodbujajo interakcije študentov tudi z drugimi družbenimi skupinami. Da bi preprečili popolno izolacijo posameznih sklopov fakultet ter s tem še večjo razdrobljenost univerze, je potrebno med posameznimi območji vzpostaviti direktne povezave. Velikan tako postane tudi postaja lpp (ljubljanskega potniškega prometa).

#univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next