KOPELNA

Skladišče oglarskega znanja – Oglarski center v Solčavi

Matej Vodnik

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Oglarstvo je bila nekoč izrazito dobro razvita gospodarska dejavnost v Logarski dolini, povezana s fužinarstvom, železarstvom in kovaštvom, ki je oskrbovala kovačnice na okoliških kmetijah s kuhanim ogljem. Med drugo svetovno vojno pa je z modernizacijo rudarstva in prometa ter uporabo premoga, večina oglarskih koč propadla. Dandanes se kuhano oglje uporablja predvsem v kozmetični industriji in zdravstvu, kar je bilo vodilo posega revitalizacije.

Naravna in kulturna dediščina narekujeta premišljen poseg v območje v središču Solčave in v obstoječo stavbo Zadružnega doma, ki trenutno v večji meri sameva. Nova intervencija poleg lastnega programa prispeva tudi k ohranjanju kulturne krajine in identitete prostora.

Obstoječ objekt, ki se volumensko, funkcionalno in pojavno trenutno slabo vklaplja v arhitekturo in programske potrebe vasi, je bilo potrebno približati bistvu alpskega prostora oz. poiskati vzporednico in namembnost, ki bo sovpadala z oglarsko pripovedjo. Skozi presnovo obstoječega volumna se ambienti nadgrajujejo, kar pomeni, da je v prostoru najprej potrebno prepoznati njegove posebnosti, ki ga opredeljujejo kot nekaj edinstvenega. Z uvedbo proizvodnje kozmetičnih izdelkov iz aktivnega oglja in centra šolskih in obšolskih dejavnosti se izkoristi ta lokalni potencial in spodbudi gospodarski in socialni razvoj območja.

Obkroženost območja posega z gozdom, reko in hudournikom je podlaga za vključitev naravnih danosti v izkustveno pripoved novega objekta. Sodobno sonaravno bivanje v neposredni povezanosti s preteklostjo in lokalnim načinom življenja, obiskovalcu ponudi edinstveno izkušnjo kraja, kar je ključna smernica nadaljnjega razvoja alpskega prostora.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Turizem v Alpah – zapis v material

#naravni materiali in tehnike gradnje #materiali in obrti #turizem, gostinstvo in kulinarika na podeželju

icon-prev
icon-next