Soteska

Anej Čalič,  Denis Krhlikar, Martin Pangerc, Luka Potočnik

 

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Obravnavano območje na zahodu omejuje Slovenska cesta, na jugu Rimska cesta na severu Kongresni trg in na vzhodu Vegova ulica. Lokacija se nahaja v neposredni bližini centra slovenske prestolnice.

Projekt predlaga preureditev Gregorčičeve ulice in Soteske v smislu sodobne povezovalne kulturne četrti mesta. Na območju so prisotni različni akterji, zato projekt s participacijo deležnikov in “bottom up” taktičnim pristop poveže obstoječe vsebine v enotno blagovno znamko, s pomočjo katere se gradi prepoznavnost.

Evidentirajo se prednosti, potenciali, omejitve in nevarnosti lokacije, pobude deležnikov in razpoložljiva sredstva. Na osnovi analiz stanja in vrednotenja se oblikuje razvojna strategija, ki obsega kratkoročne in dolgoročne ukrepe urejanja. Prepoznane potenciale in omejitve se preoblikuje v prednostne ureditve, katere se s pomočjo taktičnih operacij, ki vključujejo mikro posege, testira na konkretnih točkah na območju. Na ta način so v proces preoblikovanja stalno vključeni lokalni skrbniki prostora, ki s pomočjo jasne razvojne vizije in predlaganih kratkoročnih in dolgoročnih urbanih intervencij, v območje vnašajo zanimive vsebine.

icon-prev
icon-next