(RE)INTERPRETACIJA

Ana Harl, Matevž Kranjc, Ishak Hadžibajrić, Nika Guzelj, Urša Herič, Eva Hočevar, Isabela Hren Čoh, Zala Jakelj, Adela Jakše

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Aljaž Tumpej

Pedagoški proces dela v prvem letniku obsega študijo avtorskih doktrin devetih pomembnejših arhitektov iz različnih kulturnih okolij.
Študenti skozi študijo besedil ter analizo arhitekturnih del preučujejo zakonitosti funkcionalnih zasnov, kompozicij stavbnih volumnov, fasadnega ovoja ter integracijo zunanjega in notranjega prostora. Skozi abstraktno maketo materiala reinterpretirajo posamezne “kreativne principe” ter na podlagi izsledkov in lastnih nazorov zasnujejo svojo hišo na ozki parceli strmega obočja. 

#nove stanovanjske tipologije #prilagodljivost v arhitekturi

icon-prev
icon-next