Zelena nit

Iza Šentjurc, Martina Vitlov

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Danes se mladi selimo v urbana območja, kjer je več aktivnosti in so boljše možnost zaposlitve. Starejši ostajajo na podeželju, brez dodatnih aktivnosti, kar večkrat privede do bolezni in osamljenosti. Sodelovanje med generacijami lahko pomembno doprinese k ustvarjanju bolj empatične družbe, k prenosu tradicije in znanj, ki se bi sicer izgubile v času. S sodobnimi načini sobivanja generacij želimo vpeljati sožitje med stanujoče.

Prostorska zasnova soseske poudarja pomembne obstoječe historične povezave v prostoru, z urejenim severozahodnim vstopom na lokacijo, po poti proti sosednjim vasem mimo obstoječe kapelice na vzhodu. V prečni smeri se ohranita obe povezavi kot glavni žili za napajanje soseske in javnega programa. Pot, ki poteka od severa proti juga-zelena promenada, predstavlja javno pot, ob kateri se nizajo raznolike aktivnosti za stanovalce in občasne uporabnike. Promenada je preplet utrjenih poti, zelenih otokov za igro in rekreacijo, tlakovanih ploščadi in skupnih vrtov.

Ustvarjena je jasna gradacija med javnim, poljavnim in zasebnim, tako v prostorski ureditvi, kot tudi v arhitekturi stavb. Skupni prostori, kot so deljena kuhinja, dnevna soba, velika miza za delo, atrij in vrt, so osrednji prostori vsake tipologije. Le te obsegajo tudi sestav zasebnih, bolj intimnih prostorov.

icon-prev
icon-next