3xSB+10xVH

Adrijan Piano

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

Izbral sem vrstne hiše na Dermotovi ulici in lamelni stanovanjski blok na Podgornikovi ulici v Ljubljani. Stavbni otok je razdeljen na severni, centralni in južni del. Južni del je deljen na dva pasova . V centralnem delu so trije pasovi, izmed katerih se pas ob Pokopališki ulici nadaljuje tudi v severni del. Tam se zaključi s pasom, ki je postavljen pravokotno nanj. Na pasove ob Šmartinski cesti in Flajšmanovi ulici sem postavil tri-etažne lamelne stanovanjske bloke, ki ustvarijo barikado med glavnimi prometnicami in notranjostjo stavbnega otoka. V druge pasove sem postavil vrstne hiše z vrtovi, ki prekinejo prehodnost območja in nudijo bolj zaseben prostor. Večji volumen stanovanjskih blokov omogoča zaščito in odmakne vrstne hiše z malim volumnom iz senc višjih objektov v okolici. V obeh izbranih tipih prevladuje bivanjski program, vendar so vrstne hiše bolj prijazne za večje družine. Na severnem delu lokacije je javna tlakovana ploščad. Med centralnim in južnim delom je javni zeleni pas, ki razbije monotonost pasovne zazidave in deluje kot prehod skozi stavbni otok. Vsi ostali vrtovi so zasebni. Aktivnosti in odprti prostor so omejeni na bolj intimen zeleni pas, kjer se nahaja urbana oprema in na odprto javno ploščad. Edina prometna cesta skozi območju teče iz Kavčičeve ulice, mimo vrstnih hiš in se konča z obračališčem na javni ploščadi. Vrstne hiše imajo že obstoječa parkirišča za stanovalce. Stanovanjskim blokom sem uredil parkirišča ob Flajšmanovi ulici in v podzemnem parkirišču na severnem delu stavbnega otoka.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next