PROSTOR IZOBRAŽEVANJA

Dana Čuk, Urh Hudoklin, Blažka Ilovar, Ana Jelen, Nika Jeromel, Lea Jerković, Mojca Kastelic, Špela Knez, Erika Slovša, Filip Bavcon, Martin Erker, Dolores Frančišković, Monika Golob, Emili Kuzma, Kristina Podberšič, Nejc Praznik, Nejc Fajfar, Daniel Ilijeski, Ian Kirin, Lejla Žigić, Aljaž Tumpej, Hana Videmšek, Kaja Šimičić, Tamara Hostnik, Marjeta Javornik, Iza Krampl, Maja Kikelj, Rebecca Elissalde, Tringa Latifi

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Kakšna je arhitektura v prostoru brez vidnih fizičnih omejitev? kakšen je prostor v arhitekturi, ki mora spodbujati, izobraževati, razumeti in predvsem pomagati preživeti?

Prostori namenjeni izobraževanju predstavljajo pomembno okolje, v katerem otroci in mladostniki pridobijo prve izkušnje socializacije in  doživetja arhitekturnega prostora, ki presega izkušnjo lastnega doma. Kakovostna zasnova šolskih stavb posledično prispeva k razvoju celotne družbe in h kulturni osveščenosti, prostor je otrokom pomemben 3.učitelj (Loris Malaguzzi, 1940). 

Študentje so v šolskem letu 2019/20 sodelovali na mednarodnem arhitekturnem natečaju za projekt šole v Mozambiku, namenjene najbolj ranljivim skupinam otrok, v večini tudi gibalno oviranim. Študijska naloga spodbuja študente v poglobljeni razmislek o ključnih funkcionalnih potrebah uporabnika, o specifičnih klimatskih, kulturnih in družbenih pogojih, o smiselnosti predlaganih rešitev,… Z razumevanjem osnovnih načel in principov gradnje z uporabo lokalnih materialov in tehnik, so spoznavali temeljne zakonitosti gradnje, ki predstavlja osnovo tudi bolj kompleksnih projektov. Osnovo naloge je predstavljal sklop tteoretičnih raziskav petih krovnih tem:

  1. Zgodovina in kultura Mozambika
  2. Geografske, klimatske in kulturne značilnosti Mozambika
  3. Tradicionalni materiali konstrukcij v Mozambiku
  4. Obstoječe stavbe za izobraževanje v Mozambiku 
  5. Sistem šolanja, način vzgoje, položaj otrok v družbi, 

70% prebivalcev Mozambika živi v revščini, šolo obiskuje zgolj eden od petih otrok, izobrazbo zaključi le 40% vpisanih v šolo. Zgolj 16% jih nadaljuje šolanje v srednji šoli.  14% otrok med starostjo 2 in 9 let je gibalno oviranih; starši te otroke skrivajo in jih ne vključujejo v socialno življenje in posledično izobraževanje. Ocenjujejo, da 1,2 mio otrok v Mozambiku ne obiskuje šole, 40% deklet zanosi pred 18 letom, polovica jih je pred polnoletnostjo že poročenih.

Gostujoči kritiki: Anja Planišček, Tomaž Slak

#naravni materiali in tehnike gradnje #gradnja z lesom #stavbe za vgojo in izobraževanje

icon-prev
icon-next