Zvok knjige

Klemen Kranjec

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Projekt na mestu obstoječe stavbe predlaga zasnovo, ki je prijaznejša do bližnje OŠ Toma Brejca, obenem pa se tvorno naveže na predvideno parkovno ureditev širšega šolskega območja. Nov kompakten stavbni volumen je obdan z uniformnim fasadnim ovojem iz vertikalnih lesenih lamel, v jedru pa skriva introvertiran atrij. Atrij je v pritličju prehoden in služi kot povezava med parkom in osnovno šolo, pa tudi kot intimno vstopno dvorišče. Program knjižnice in glasbene šole v stavbi oblikuje programske otoke, ki prebadajo stavbo po vertikali. Med njimi so vzpostavljena večnamenska območja, ki so v sredini prek večvišinskih prebojev in zamikov etaž dinamično orientirana proti atriju, na obodu pa se prek večjih zasteklitev vizualno podaljšujejo v okolico. Stavbo prebada v mrežo urejena armiranobetonska skeletna konstrukcija s poudarjenimi jedri z vertikalnimi komunikacijami. V najvišjo etažo sta umeščena čitalnica s prostori za skupinsko delo ter glasbena dvorana z odrom in pripadajočim servisom. Med njima vzpostavljeno preddverje z barom in  razstavnimi prostori zaključuje sekvenco javnih prostorov v stavbi.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Ulica pod streho ~ Detajl / 03
Šivanje volumnov ~ Detajl / 07
Gradient javno – zasebno ~ Stavbe.1 / 09

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #stavbe za kulturo in prireditve #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next