Potujoča univerza

Iris Špiljak

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Sedanji študijski sistem Univerze v Ljubljani študentom časovno in prostorsko ne dopušča, da bi se študenti različnih strok povezovali in udeleževali raznih študijskih aktivnosti, obiskovali predavanja na različnih fakultetah ipd. Vse več fakultet se nahaja na obrobju Ljubljane, zato večina študentov ni prisotna v mestnem dogajanju, čeprav so študenti najbolj vitalni del populacije.
Mestno središče je trenutno v večji meri namenjeno turizmu. Cilj projekta je, da se ustvari »idealni« študijski sistem, ki bo omogočal študentom raznih strok in fakultet stalno spreminjanje načinov učenja. Projekt je tako vezan na koncept kroženja po mestu ter kroženja med načini izvajanja študija. Zasnovan idealni študijski sistem se deli na tri kategorije, ki se med saboj menjujejo po eno mesečnih intervalih. Cilj menjave med oblikami in načini študija je, da študij ni zgolj rutina, sestavljena iz predavanj in vaj, ki se ponavljajo iz dneva v dan. Projekt je vezan na tretjo kategorijo, ki je temelji na sodelovanju med študenti različnih strok.

#prostori izobraževanja #univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti

icon-prev
icon-next