Vertikalno vrtno mesto za študente

Karla Pamić, Lara Prijon

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Intervjuji, ki smo jih opravili s študenti s posebnimi potrebami v ljubljanskih študentskih domovih so pokazali, da jih mnogo biva v neprimernih stanovanjih in da se srečujejo s še manjšo izbiro primernih stanovanj kot njihovi kolegi. Zato predlagava študentski dom, ki bi ob razumevanju specifik njihovih raznolikih potreb ponudil visok standard bivanja. Lokacijo sva našli ob študentskem naselju Mestni log, na območju, ki je sicer namenjeno športno-rekreacijskim dejavnostim.

Študentski dom je zamišljen kot vertikalno vrtno mesto z obiljem zunanjih površin, saj ima narava vrsto pozitivnih, predvsem terapevtskih učinkov na bivanje. Dom v prostorskem pogledu sestavljajo pravokotno prepletene plošče, med katere so vstavljeni sklopi lesenih bivalnih celic. Bivalne sklope prekinjajo vrtovi, ki so tematsko vezani na čutila in prehajajo med nadstropji. Ob vrtovih so tudi prostori za učenje, druženje in druge dejavnosti.

V razvoju naloge sva se osredinili na dve področji: pomoč študentom pri njihovih težavah (izolacija, negativna čustva, fizične pomanjkljivosti …) ter spodbujanje njihovih močnih področij, vezanih na specifično čutno zaznavo. Predvideli sva prilagoditve v materialih, dejavnostih in javnih programih in vključili terapevtske živali ter rastline.

Študentski dom je z namenom integracije namenjen vsem študentom, ne le tistim s posebnimi potrebami. Zaradi različnih prilagoditev in raznolikosti prostorov, bi v tem vrtnem mestu vsakdo našel mesto zase.

#sobivanje #parki in druge zelene površine #prilagodljivost v arhitekturi

icon-prev
icon-next