Skupnostna soseska

Lea Ema Dolenc

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Pri načrtovanju projekta sta bili glavna usmeritev trajnostni tehniki, družbena vpetost in intermodalno vozlišče.
Intermodalno vozlišče je bilo vodilo, pri načrtovanju prehodnosti lokacije. Objekti so razporejeni tako, da omogočajo diagonalni prehod čez le-to. Tvorijo 2 verižni formi, znotraj katerih pa so vsi med seboj povezani po različnih nivojih. Da objekti ne omejujejo pretočnosti prostora, so pritličja v katerih se nahaja javni program prosta, zdi se, da objekt lebdi.
Družbena vpetost je bila ključna pri razporejanju programov po lokaciji, saj je ključno povezovanje različnih generacij med seboj. Območje je zasnovano tako, da se na stanovanjski blok, ki ima orientacijo sever-jug pripenjata nižja objekta (P+N) z javnim programom, servisni objekt. Ker se območje nahaja ob prometni Zaloški cesti, so objekti od nje ločeni z drevoredom, ter so zaradi bližine prometnice za etažo višji in imajo v pritličju in prvem nadstropju pisarne.
V soseski so poleg pisarn in stanovanj še: kolesarnica na robu le-te, da je dostopna tudi zunanjim uporabnikom. Na dveh mestih sta umeščeni dve igralnici za otroke, skupen prostor za vse prebivalce soseske, razstavni prostori, delavnica, dve učilnici, mladinski center, večnamenska dvorana ter kavarna. V enem izmed blokov ob Zaloški cesti je hostel.

#urbanistični modeli stanovanjske zazidave #javni prostor #hibrid

icon-prev
icon-next