SOZVOK

Prenova kmetije Gradišnik, glasbena terapija in bivanje

Špela Sušnik

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Na oddaljeni lokaciji, na začetku Matkovega kota, se v nagnjenem, valovitem terenu nahaja samotna višinska kmetija Gradišnik. Kmetija se odraža predvsem skozi svoje še ohranjene originalne tipologije posameznih objektov in razpršeno postavitvijo po prostoru le-teh glede na svojo funkcijo. Kljub medsebojni oddaljenosti, pa so si objekti soodvisni v delovanju kmetije kot celote.

Valovit teren, obok gora kot oddajnik ter glasbena zgodovina citer pripelje do izbora novega programa. Vpeljem program glasbene terapije, ki spremeni dojemanje prvotnega namena kmetije. Specifično kmečko življenje tako nadgradim ter izoblikujem v novo delujočo skupnost, ki se medsebojno dopolnjuje in oživlja dinamičnost in živahnost kmetije. Del skupnosti predstavljajo domačini in redno zaposleni, ki vodijo in povezujejo program.

Prenova kmetije zajema vnovično vzpostavitev kmetije – ohranitev tipičnih solčavskih tipologij, z vpeljavo novih kontrastnih volumnov. V obstoječih objektih se odvijajo nekdanje dejavnosti, povezane s kmetijo, v novih pa glasbene. Kontrast vzpostavim tudi z glasbo samo – ob vstopu v nove objekte poslušamo zvok glasbe, zunaj oz. v starih objektih pa zvok kmetije – tako še vedno na prvi pogled ohranjamo tipično kmetijo, preseneti nas pa, ko začnemo objekte odkrivati. Kašča zgodovinsko predstavlja središče kmetije, to ostaja tudi v novi zasnovi – “kot središče izvora zvoka”. Le-ta edina izmed ohranjenih objektov zato dobi zvok citer, ki se slišijo skozi njo. Kašča ne povzame le nove funkcije temveč tudi materialnost novih objektov, ki so tako kot ona sama izpeljani v poenotenem materialu.

Razpršenost kmetije naslovim z novo vzpostavitvijo poti – najbolj oddaljen object predstavlja vstopno točko, pogledi nas vodijo v postopno odkrivanje kmetije, ki se na koncu iztečejo v gore – sledimo izvoru zvoka.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Sodobna arhitektura v Alpah – zapis svetlobe

#bivanje na podeželju #kmetija, domačija #alpska arhitektura

icon-prev
icon-next