Ureditev vstopnega trga ob katedrali

Nejc Levstek

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Na osončeni strani katedrale je neartikuliran prostor, ki ga zasedata avtobusna postaja in parkirišče. Omejuje ga zeliščni vrt in regionalna cesta, na jugozahodu pa stoji stolp, ki je bil nekdaj del obzidja.
Cilj moje naloge je, da zasnujem trg z novimi programi.
Hostel za romarski turizem sem zasnoval v zahodnem traktu graščine. V stolp sem umestil turistično pisarno. Obstoječ, še romanski, gospodarski objekt bo služil za predelavo zelišč in čajnico.
Na južni rob prostora sem postavil tržnico in apikulturni center. Center sestavljajo prostor za predstavitev čebelarske obrti, muzej in tehnični prostori. Pokrita tržnica bo branjevcem ponujala stalne mize in potrebne servise.
S pozidavo ob cesti sem ustvaril zaključen prostor trga in prostor »pred obzidjem«, ki nakazuje vhod v mesto. Tlakovanje trga je zasnovano na mreži, poravnani na obstoječ prehod skozi graščino. Nov drevored bo dopolnil zeleni pas med obstoječim parkom in vrtovi. Oba objekta proti cesti zapira betonski zid, proti trgu pa imata leseno konstrukcijo. Odprtine v monolitni steni so oblikovane kot motiv iz opečnih zložb, ki se pojavlja v okoliški arhitekturi. Uporabil sem domače materiale kot sta les in opeka ter izrabil možnosti armiranega betona.

#vas #trg #dediščina #tradicija #identiteta #tržnica

icon-prev
icon-next