Stanovanjska soseska Rakova Jelša

Andreja Ostanek

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Vsako stanovanje je odsev posameznikovega življenjskega stila. Namenjeno je uporabnikom zato mora biti kot ogledalo in zrcaliti njihove potrebe. Zasnova stanovanjske soseske Rakova jelša odraža idejo o fleksibilnem bivališču, ki se uporabnikom prilagaja s širjenjem in krčenjem stanovanj. Takšno stanovanje ustreza uporabniku tekom njegovega celotnega življenja in je prilagodljivo na spremembe ob različnih potrebah po kvadraturi in številu sob. Rakova jelša je rezultat samograditeljstva, ob katerega se obregamo zaradi nerodne zasnove s prizidki in nadzidki, kot odgovori na prilagajanje potrebam. Negativna plat dograjevanja je, da gre za nepovratne spremembe brez možnosti odvzemanja volumnov. Nov projekt s ponujenimi platformami za morebitno širitev stanovanj na reguliran način omogoča dograjevanje in odvzemanje sob in z metamorfozo stanovanj odgovarja na probleme predno ti sploh nastanejo. Postavitev volumnov upošteva lego parcele med Ljubljanico in Potjo na Rakovo jelšo. Glavna ideja je nivojska zelena povezava, ki predstavlja zunanjo komunikacijsko hrbtenico za dostopanje do posameznih stanovanj, zeleno dvorišče za stanovalce in javno pot do reke. Zelena nivojska os poteka vzdolž parcele in deli objekt na dva stanovanjska volumna. Posamezna stanovanja so orientirana stran od javne zelene osi, kar jim omogoča intimo. Vsaka bivalna enota sestoji iz treh delov: fiksnega dela s kuhinjo, dnevnim prostorom in kopalnicami, podane platforme s poljubnim številom dodanih spalnih prostorov ter terase pred stanovanjem.

#stanovanjska gradnja #nove stanovanjske tipologije #ideal hiše z vrtom

icon-prev
icon-next