Performativna umetnost oblaka

Tilen Bradeško Jekovec

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Nadzidava je umeščena na stanovanjski stolpič arhitekta Milana Miheliča, ki stoji na Kersnikovi ulici. Stolpič odlikuje ena Miheličevih poglavitnih idej in to je uporaba konstrukcije kot plastika fasade.
Naročnica je plesalka modernega plesa, ki živi s svojim partnerjem in še enim parom. Sama je ekstrovertiranega značaja, kar je skupaj s njenim poklicem ustvarilo podlago za nadaljnje delo.
Osnovna ideja izvira iz plesa, kjer plesalka s svojim telesom oblikuje prostor okoli sebe. Ideja je bila v obratu telesa in praznine okoli njega, kjer je pozitiv postal negativ in negativ pozitiv. Za osnovni gradnik telesa, ki bi omejevalo prostor so bili vzeti kvadri, ki se zajedajo drug v drugega. V pritličju ti oblikujejo enoten prostor kuhinje, jedilnice in dnevne sobe, višje pa se med posameznimi povezanimi kvadri ustvarijo hodniki in stopnišča, ki vodijo v bolj zasebne prostore. Ta struktura se na zunaj kaže kot sestav spodnjega steklenega dela in izstopajočih volumnov, ki ustvarjajo razgibano zunanjost. Poleg prej omenjenih delov pa je fasadi dodan še en element – navpične lamele, katere lahko beremo na več načinov. Lahko jih obravnavamo kot uporaben element, ki pomaga nositi zgornje prostore, hkrati pa omogočajo dotok razpršene svetlobe, zamejujejo spodnji prostor in pomagajo ustvariti poenoteno fasado, ki se spogleduje z vertikalami južne in severne fasade stolpiča. Element lamela je uporabljen tudi na strehi, kjer omogoča dostop svetlobe v volumne s hodniki in kopalnicami.

#nove stanovanjske tipologije #stanovanjska soseska #sobivanje

icon-prev
icon-next