Povezani – študentski dom za gibalno ovirane študente

Pia Polič

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

V raziskovanju študentskega bivanja v Ljubljani so me intervjuji z uporabniki študentskih domov privedli do problematike gibalno oviranih študentov. Po pogovorih z njimi in ogledih sob sem ugotovila, da so te pogosto premajhne, neprilagojene in ločene od ostalih študentov, ravno tako ni prostorov za druženje in sprostitev. Pogoji za navezovanje socialnih stikov med seboj in z drugimi so posledično slabši.

V projektnem delu seminarja zato naslavljam problematiko bivanja gibalno oviranih študentov v okviru projekta preobrazbe območja Snage ob Povšetovi ulici. Preobrazba predvideva dve fazi: prva je omejena na območje Snage, v drugi pa se stanovanja in družbeni programi zgradijo tudi v vzhodnem delu. Urbanistična zasnova predvidi niz stavb z javnimi programi ob Povšetovi in stanovanjski sklop v ozadju: tvorijo ga stavba s stanovanji za gibalno ovirane študente, stanovanjska zadruga in študentski dom. Stavbe povezujejo skupni volumni s čitalnico, večnamensko dvorano, delavnico v sklopu Centra ponovne uporabe (CPU) ter delovni prostori. Tako se povežejo pripadniki različnih generacij in družbenih skupin ter bivanje z drugimi dejavnostmi kot je npr. CPU, ki ponuja možnost občasnih zaposlitev in izmenjave znanj.

Podolgovata stavba s stanovanji za gibalno ovirane študente stoji pravokotno na Povšetovo. Stanovanja so skupnostna in sicer namenjena vsem študentom, a prilagojena tudi gibanju z invalidskimi vozički. Posebnost stavbe je drugo nadstropje, kjer so prostori za druženje, skupna kuhinja in terase. Vanj se zajedata volumna CPU z mizarsko delavnico ter volumen s čitalnico in študijsko sobo.

#revitalizacija mestnih območij #stanovanja za mlade #prekrivajoča se raba

icon-prev
icon-next