Viri energije v Alpah

misleča roka

Luka Lovrić, Veronika Tržan, Teodora Zdeličan

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Alpe imajo velik potencial za rabo obnovljivih virov energije, kar pa na drugi strani povečuje pritiske na naravo. Kakšen je lahko vpliv teh sprememb na rastlinske in živalske habitate? Kako lahko vpliva na rabo prostora in kvaliteto tal? Koliko energije je še sprejemljivo izkoristiti?

Da bi omejili globalno segrevanje, moramo najprej doseči učinkovitejšo rabo energije. Kljub temu pa zgolj učinkovitejša raba energije še ne bo zadostovala za okolju prijazno gospodarjenje. Korenito moramo spremeniti svoje navade pri porabi energije ter energijsko intenzivnega blaga in storitev. Izkušnje kažejo, da se poraba zmanjšuje le takrat, ko so politični signali dovolj jasni. Mednje sodijo tudi zakonski ukrepi, ki nagrajujejo varčno ravnanje z energijo, veliko porabo pa obremenijo z visokimi stroški. Spodbujati moramo prehod s fosilnih na obnovljive vire energijo, vendar ne na škodo narave. Proizvodnja lesne biomase, nameščanje vetrnic in nove hidroelektrarne v Alpah so lahko vir številnih konfliktov. Ekološko, socialne in ekonomsko posledice energetskih ukrepov je treba natančno preveriti in med njimi poiskati ravnovesje.

#samooskrba #krožno gospodarstvo #infrastrukturne stavbe in objekti

icon-prev
icon-next