Grad Grad

Eva Lasič, Marija Plavčak

mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzulatant: Jure Grohar u.d.i.a.

Grad Grad se s svojo obrambno lego na vzpetini nahaja v središču Goričkega in predstavlja enega izmed največjih gradu v Sloveniji. Grajski kompleks obdaja arkadni atrij, ki se kot posebna topografija, razdvoji v dva višinska nivoja. Današnja podoba gradu je rezultat dolgotrajne in pestre zgodovine grajskega stavbnega razvoja iz 12.stol.
Kljub historični in kulturni vrednosti, se grad sooča s primanjkljajem finančnih sredstev, neorganiziranim in razvlečenim programom, monotono turistično ponudbo in razpadanjem gradu.
Projekt glede na zgodovinski kontekst, lokalno identiteto kraja, ekonomski vidik, turistični faktor odgovarja s postopno prenovo gradu. Najprej bi se prenova odvijala v grajskih stolpih, kasneje pa v traktih, s čimer bi bil enkratni finančni vložek manjši.
Obstoječ program gradu bi se ohranil vendar preorganiziral in popestril s programom grajske restavracije, kavarne lokalne skupnosti in akademije gradnje. Za aktivacijo gradu na lokalni in globalni ravni bi skrbele tri pomembnejše vsebine: LAS Goričko, akademija gradnje in JZKP Goričko. Tako bi tudi ponudil lokalne vsebine, ki bi pritegnile obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Z vpeljavo tradicionalne obrti lončarstva in opekarstva, je glavni material prenove glina, ki s sodobnim pristopom poskuša potencirati izumirajoči obrti

#grad; dediščina, tradicija #identiteta #turizem, gostinstvo in kulinarika na podeželju #materiali in obrti

icon-prev
icon-next