Podeželski hotel

Mladen Mavrović

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Nov hotel se nahaja na lokaciji v središču Šentjerneja, ki na vzhodu meji na potok Kobila, na severu pa na nekoč izrazito prometno obremenjeno novomeško cesto. Zaradi svoje vloge tranzitnega mesta je v Šentjerneju skozi čas nastalo veliko gostinskih objektov. Eden takih je bila tudi domačija Recelj, ki je nekoč stala na tej lokaciji. Zasnova volumnov nove stavbe povzema dispozicijo objektov bivšega kompleksa domačije Recelj. Proporci volumnov sledijo usmeritvam OPN-ja in ne presegajo predpisanega razmerja 1:2. Upoštevane so obstoječe strukturne in gradbene linije v prostoru, in sicer gradbena linija enodružinskih hiš, ki poteka ob novomeški cesti v smeri vzhod-zahod in linija nekdanje fasade glavnega objekta domačije Recelj. Koncept programske dispozicije umešča najbolj javni del stavbe, restavracijo, bar in vinsko klet, ob potok Kobila. Uprava, ki se nahaja nad vinsko kletjo je umeščena v ločeno stavbo ob kateri potekajo dostopi do ploščadi ob potoku. Wellness hotela je skrit pod zemljo, apartmajski del je ločen od glavne stavbe, vse dele pa med seboj povezuje velika avla oziroma recepcija hotela. Konstrukcija objekta je AB v kombinaciji z križno lepljenimi lesenimi ploščami. Oblikovanje izraža celostnost in hkrati specifičnost hotelske stavbe s spominom na Recljevo domačijo, z leseno fasado in pločevinato streho.

icon-prev
icon-next