Revitalizacija – Bršljin

Aleksandar Janevski, Dimitar Dimoski

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

V projektu je predstavljena nova urbanistična ureditev območja, ki bo preurejeno v novo naselje v Bršljinu v Novem mestu, ki je trenutno degradirana industrijsko-obrtna cona. Prostor ima zelo ugodno lego in v neposredni bližini reke Krke zagotavlja zanimive razglede in prijetno vzdušje. Teren se spušča od železniške proge na severu proti rečnemu obrežju Krke na jugu. Cilj projekta je vzpostavitev novih stanovanjskih enot in drugih potrebnih programov za nemoteno funkcioniranje prebivalcev tega območja.

V samem območju je zasnovano novo cestno omrežje, ki omogoča enostavnejšo komunikacijo in pristope ter dostop do vsakega objekta. Večina parkirnih mest je predvidenih v podzemnih garažah, kar zmanjšuje frekvenco vozil na površini. Predvidene so nove poti za pešce z drevoredi in zelenimi površinami parka. Vključili smo več stanovanjskih tipologij, kot so: enostanovanjske hiše, dvojčki, nizki bloki, standardni bloki, vila bloki ter dve večji hibridni stavbi na vhodu v sosesko. Nova soseska lahko nudi prebivališče približno 1200 stanovalcem.

#trajnostna urbana regeneracija #revitalizacija mestnih območij #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanjska soseska

icon-prev
icon-next