Stopnice kulinarike v študentskem kampusu Brdo

Živa Potnik

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Demonstratorja: Urban Hribar in Miha Lorenčak

Praelement, izpeljan iz stopnišča najdenega v objektu Kazina, se iz leve in desne spušča proti tlom v središču. Nastopne ploskve, ki ga gradijo, so najprej v maketi reinterpretirane tako, da ustvarjajo vertikale. Postavljene druga ob drugo, navkljub svoji preprostosti, tvorijo dinamično celoto. Igra s kompozicijo stopnic je pomembna tudi v kolažih, saj le-ti raziskujejo raznolike prostore in poglede, ki vplivajo na potek poti, dovod svetlobe in vpeljavo rastlinja v objekt.
Lokacija za projekt je v študentskem kampusu na Brdu, ob Nacionalnem Inštitutu za biologijo. Program zajema kioske z moderno prehrano, ki so zasnovani v obliki stopnic in obkrožajo obstoječi vodni kanal Glinščice. Osnova projekta so trije elementi, ki ob zlaganju tvorijo prostorsko kompleksne kompozicije. Dva od teh služita kot kioska s sedalnimi površinami, tretji pa je prehodni in omogoča premike s strani, kjer hrano prevzameš, na tisto, kjer se lahko namestiš in uživaš v svojem obroku. Tako so enote s kioski funkcionalne same po sebi, nizanje v večje celote pa med njih vnese dinamiko in omogoča, da jih lahko prilagodimo raznolikim prostorskim situacijam.

#prostori izobraževanja #100 let Univerze v Ljubljani #javni prostor

icon-prev
icon-next