Grad⁶

Zala Mrak, Isidora Stojkovska

mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzulatant: Jure Grohar u.d.i.a.

Zaradi pomembne strateške lege je imel grad skozi zgodovino pomembno vlogo pri razvoju območja, saj je deloval kot gospodarski in politični center oblasti v regiji.

Grad kot glavna identiteta območja, se odslikava v prostoru, materialnih dobrinah ter načinu življenja ljudi, skratka v snovni in nesnovni kulturni dediščini. Prenova predpostavlja oživitev gradu kot središča življenja regije ter možnost nadaljnega razvoja.

Projekt namiguje na delovanje gradu kot najpomembnejše točke v regiji, ki napaja območje z obiskovalci. Revitalizacija programa vključuje turistično dejavnost in upravno strokovni center krajinskega parka Goričko s spremljajočimi dejavnostmi in s prostori za lokalno samoupravo.

Na strmem griču pozidana stavba z razsežnim arkadnim dvoriščem kaže podobo novoveške baročne rezidence, čeprav v sebi skriva preplet več obdobij po sekvencah, od 12. stoletja pa vse do danes. To se kaže v razdelitvi gradu po segmentih.

Monomaterialna prenova tlaka pa nakazuje na povezanost gradu kljub spremembam skozi čas. Razdelava betonskih tlakov se navezuje na obdobje nastanka posameznega segmenta gradu in s tem poudari njegovo avtentičnost.

#grad #prenova #revitalizacija #dediščina, tradicija, identiteta #turizem

icon-prev
icon-next