Trg republike – stopnišče

Edvard Ravnikar, Ljubljana, 1971

Mark Gregori

Projek Trga republike je rezultat skoraj dvajsetletnega Ravnikarjeva študija tega mestnega predela. Gre za največjo monumentalno zasnovo tistega časa. Prvotna zahteva je bila urediti monumentalni spomenik revoluciji a je zaradi gospodarskih reform bila potrebna bolj dinamična rešitev. Tako je nastala monumentalno zasnovana ploščad, namenjena prireditvam, preko stavbe velebagovnice Maksimarket povezana z Plečnikovim trgom na območju nekdanjega samostanskega dvorišča. Prej centralno načrtovane, zdaj na obrobju trga postavljeni stolpnici tako omejujeta prostor in pripomoreta k kompozicijski zasnovi prostora, ki zaradi svoje negeometrične delitve urbanega prostora ohranja svojo avtentičnost.

Z najrazničnejšimi prehodi, podhodi (nakupovalna ulica), vstopi in stopnišči, odprtimi pogledi na Grad in zvonik nunske cerkve je Ravnikarju uspelo razgibati kompozicijo in jo nevsiljivo povezati z že obstoječim okoljem.

Prav zato so se mi stopnice zdele zanimive. Čeprav gre le za nek prehoden, povezovalni element, je pozornost pri njihovem oblikovanju enaka, če ne še bolj podrobna kot pri samem trgu. Posebnost vsakega posameznega elementa, asimetrije fug, delitve sten na več manjših odsekov, vrtenje le teh in pri tem ohranitev celostnega izgleda in ideje je taka pozornost do detajla, ki spominja na Ravnikarjevega profesorja, Plečnika.

icon-prev
icon-next