Literat nad oblaki

Daša Dulc

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Cilj projekta je bil zasnovati stanovanje na delu stolpnice Ferantovega vrta v Ljubljani, namenjen literatu in njegovi družini.
Saj je bil uporabnik prikazan kot introvertirana oseba sem tudi stanovanje zasnovala čim bolj zadržano navzven, hkrati pa z dodajanjem vmesnih vrtov in teras vanj vnesla svetlobo, ki doseže vsak prostor in mu s tem doda skrivnostnost, ki jo doživijo le tisti ki stopijo v stanovanje. Tako so vrtovi postali ključen del zasnove, ki se pojavijo na vseh straneh in v vseh nivojih stanovanja.
Prav tako sem hotela stanovanje prikazati čim bolj zaprto. Tako se na zunaj vidi kot dolben kubus, znotraj pa se prostori med seboj prepletajo in uporabnikom omogočajo hkrati druženje kot tudi zasebnost.
Že obstoječi objekt se zaključi v treh nivojih, tako je tudi stanovanje postalo v treh nivojih, ki se nizajo okoli sredinskega jedra. Zato sem stanovanje od samega začetka zasnovala v treh različno visokih nivojih, ki ločijo bivalni, spalni in pa zasebni del literata.
Saj se obstoječi objekt zaključi v treh nivojih sem tudi stanovanje načrtovala podobno. S tem sem streho razgibala in dodala novo dinamičnost Ferantovemu vrtu. Hkrati pa je bila s tem poudarjena najvišja točka samega kompleksa.
Dinamičnost sem skušala prikazati s stenami samih prostorov, tako sem ga povezala z obstoječim delom, pa tudi zunanjosti dodala več razgibanosti. Gubanje je osredotočeno na severni del, z vmesnimi vrtovi pa sem jo dodala tudi drugim stranem in s tem v prostore vnesla tudi dodatno svetlobo.
Literatovi zasebni prostori so glavni prostori stanovanja, zato so postavljeni na vrh kubusa in ustvarjeni najvišje, tako da v njih prihaja največ svetlobe, ki jo potrebuje za prebiranje svojih knjig. S to postavitvijo sem jim hkrati namenila največ zasebnosti, ki jo uporabnik potrebuje.

#nove stanovanjske tipologije #stanovanjska soseska #sobivanje

icon-prev
icon-next