Bršljinski portal

Petra Benedik

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Obravnavan objekt je del idejne zasnove nove ureditve soseske Bršljin v Novem mestu. Nahaja se na severovzhodnem delu soseske, tik ob železnici in ob eni od dveh dostopnih cest do lokacije.

Stavba v sebi nosi raznovrstne programe, od trgovin, lokala, poslovnih prostorov, konferenčnih prostorov, ki se nahajajo na podstavku in v severnem 10 nadstropnem stolpu ter se orientirajo na eno od dostopnih cest do lokacije in s tem privabljajo mimoidoče. V objektu se nahajajo tudi stanovanja v 6 in 4 nadstropnih stolpičih. Ta se odpirajo proti jugu in imajo pogled na reko Krko ter Portoval.

Stanovalci lahko uživajo v naravi na obrečnem pasu, dodatno pa lahko uživajo tudi na terasah stanovanj, ki so pomaknjena v notranjost stolpičev in s tem ustvarjajo posebno podobo stavbe. Introvertiranim zasebnim terasam se na poslovnem delu pridruži navzven pomaknjena lamelna fasada, ki zaposlenim nudi zasebnost in senčenje, ko je to potrebno. S tem se na objektu zariše jasni mejnik med programi, ob enem pa so ti elementi dodana vrednost, ki izboljšujejo bivanjsko kvaliteto.

#urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanjska gradnja #stavbe mešane rabe #javni prostor

icon-prev
icon-next