#2 Koliko časa traja študij arhitekture/urbanizma?

Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani ponuja dve ločeni smeri študija.  

Arhitektura je strnjen enoviti magistrski študijski program, ki traja 5 let, ob zaključku študija in uspešnem zagovoru magistrske naloge prejmete naziv magister inženir arhitekture ali magistrica inženirka arhitekture.  

Urbanizem je razdeljen na dve bolonjski stopnji. Prvostopenjski univerzitetni študijski program traja 3 leta, ob zaključku, po izdelavi diplomskega dela pridobite naziv diplomirani inženir arhitekt urbanist. Drugostopenjski magistrski študijski program traja še dodatni 2 leti, ob zaključku, po uspešnem zagovoru magistrskega dela prejmete naziv magister inženir arhitekt urbanist, ali magistra inženirka arhitektka urbanistka.  

Prehajanje med programi je tekom študija mogoče ob izdelavi diferencialnih izpitov. Prav tako se je na drugo stopnjo študija urbanizma mogoče vpisati z zaključeno prvo stopnjo kakšnega drugega bolonjskega programa.  

Fakulteta za arhitekuro UL nudi tudi možnost nadgradnje dodiplomskega študija. Poglobljeno raziskovanje tematik iz področja arhitekture in urbanizma lahko nadaljujete na doktorskem študiju. 

icon-prev
icon-next