Idejna zasnova stanovanjske stolpnice v četrti Heinrich-Heinezgoščevanje povojnih stanovanjskih sosesk v Berlinu

Ksenija Zdešar

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski

konzultant za statiko: doc. dr. David Koren

Magistrsko delo obravnava temo stanovanjske problematike v Berlinu v Nemčiji. Raziskuje možnosti stanovanjskega razvoja v mestu v prihodnosti in se pri tem osredotoča na zgoščevanje povojnih stanovanjskih sosesk v središču mesta. V teoretsko-analitičnem delu zajema aktualna vprašanja arhitekturne, socialne in ekonomske dimenzije problematike. Program naloge je usmerjen h kolektivni stanovanjski gradnji z majhnimi stanovanji ne eni strani in z ureditvijo skupnih prostorov na drugi strani, hkrati s predvideno javno in komercialno rabo v pritličju. Zasnova novega posega temelji na uporabi tipologije stolpnice, ki je z namenom krepitve urbanosti natančno umeščena v obravnavano območje. Trajnostni vidik se izraža predvsem v tlorisni zasnovi stolpnice, ki jo je kot celoto mogoče ponoviti in s serijskim pristopom stalno nadgrajevati.

#nove stanovanjske tipologije  #trajnostne tehnike #prilagodljivost v arhitekturi

icon-prev
icon-next