Garažna hiša + prostori oblikovanja

Zala Legat

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Projekt združuje garažno hišo z dodatnim programom. Zaradi usmerjanja Kamnika v kulturno in kreativno industrijo, so kot dodaten program umeščeni prostori oblikovanja. Oblika zasnove izhaja iz gubanja trakov – strehe in tal, kar omogoči plastenje prostora in prehajanje med nivoji. Nastanejo prostori nad in pod streho, nad in pod tlemi, prostor pa je prehoden v več smereh in omogoča, da doživljamo njegove različne karakterje. Ustvarijo se trije programski nivoji: spodnji nivo, namenjen parkiranju, zgornji nivo, namenjen prehajanju, druženju in delno parkiranju, ter vmesni nivo, kjer se poleg poti za prehajanje pod streho, ustvarijo vozlišča z umeščenimi prostori oblikovanja. Z oblikovanjem odprtin v plošči je omogočeno naravno prezračevanje in vpeljava naravne svetlobe v kletno etažo in prostore med trakovi. Prostori oblikovanja vključujejo grafični studio, studio keramike in studio tekstilij in so hkrati namenjeni delavnici za oblikovalce, trgovini, razstavnemu prostoru in druženju. Poleg prostorov oblikovanja so v projekt umeščeni še info točka, kolesarnica + točka Kamkolo, kavarna, sanitarije in otroška igralnica. Objekt s svojo razgibano formo omogoča prehajanje prostora v več smereh in hkrati raznoliko uporabo prostora.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Fraktalizacija forme ~ Detajl / 06
Ulica pod streho ~ Detajl / 03
Vozlišča dejavnosti ~ Mesto.1 / 09

#infrastrukturne stavbe in objekti #javni prostor #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next