Povezani – stanovanjska zadruga za različne generacije in študentski dom

Živa Hude

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Naloga predlaga preobrazbo območja Snage ob Povšetovi ulici v medgeneracijsko stanovanjsko naselje s spremljajočimi družbenimi programi. Preobrazba predvideva dve fazi: prva je omejena na območje Snage, v drugi pa se stanovanja in družbeni programi zgradijo tudi v vzhodnem delu. Od obstoječih stavb se ohrani zbirni center ter Center ponovne uporabe (CPU).

Naloga natančneje obravnava prvo fazo in gradi na medgeneracijski povezanosti študentov, mladih družin, upokojencev ter gibalno oviranih študentov. Povezanost, vodilni motiv zasnove, raziskuje na ravni družbenih odnosov, programske in prostorske zasnove.

Urbanistična zasnova predvidi niz stavb z javnimi programi ob Povšetovi in stanovanjski sklop v ozadju: tvorijo ga stavba s stanovanji za gibalno ovirane študente, stanovanjska zadruga in študentski dom. Stavbe povezujejo skupni volumni s čitalnico, večnamensko dvorano, delavnico v sklopu CPU ter delovni prostori. Tako se povežejo pripadniki različnih generacij in družbenih skupin ter bivanje z drugimi dejavnostmi kot je npr. CPU, ki ponuja možnost občasnih zaposlitev in izmenjave znanj.

Poseben stavbni sklop sestavljata stanovanjska zadruga s stanovanji za družine in starejše ljudi ter študentski dom. Povezuje ju dvignjena ploščad z vrtovi, ki je skupni prostor za druženje. Zadružna stavba ima sicer še skupnostne prostore (pralnica, večnamenski prostor) in prostore za oddajo – kavarno, frizerski in fizioterapevtski salon. Študentski dom sestavljajo stolpiči s skupnostnimi študentskimi stanovanji, katerih zasnova sledi hierarhiji zasebnosti (od zasebne celice do skupnih kuhinj, dnevnih sob, balkonov).

#medgeneracijsko bivanje #trajnostna urbana regeneracija #nove stanovanjske tipologije

icon-prev
icon-next