Tipologija stanovanjske hiše

Benjamin Ocvirk, Dan Napast, Dušan Ostojić, Eva Mušič, Jakob Opravš, Jan Mori, Jan Nebec
mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzultant: Jure Grohar u.d.i.a.
demostratorka: štud. arh. Sara Remec

Uvod v 1. letnik seminarja je raziskava referenčnih primerov stanovanjskih hiš, ki so zgrajene v različnih geografskih legah in kulturnih okoljih. Poleg tipoloških raznolikosti, na katere najmočneje vplivajo mikro in makro lokacija (s svojim geografskim, zgodovinskim, kulturnim, tehnološkim in ekonomskim kontekstom) ter uporabnik, se študenti prvič srečajo z artikulacijo ergonomskih mer artikuiranih znotraj različnih arhitekturnih (prostorskih, materialnih) konceptov.

#nove tipologije

icon-prev
icon-next